MÁY CẤT NƯỚC SIÊU SẠCH

PHỤ KIỆN MÁY CẤT NƯỚC

THIẾT BỊ ĐO NƯỚC HIỆN TRƯỜNG-PHÒNG LAB

Hổ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ ONLINE 24/7  ------  0931.49.6769 - 0949.49.6769

HỖ TRỢ ONLINE 24/7 ------ 0931.49.6769 - 0949.49.6769

PHÒNG KINH DOANH--------------0931.49.67.69 - 0931.49.6769

PHÒNG KINH DOANH--------------0931.49.67.69 - 0931.49.6769

PHÒNG ĐIỀU HÀNH---------- 0931.49.6769 - 0949.49.6769

PHÒNG ĐIỀU HÀNH---------- 0931.49.6769 - 0949.49.6769

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

HÓA CHẤT SCHARLAU, SIGMA ALDRICH, MERCK,TRUNG QUỐC

(1 đánh giá)

HÓA CHẤT PHÂN TÍCH, HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG, HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Gọi 0931.49.6769

HÓA CHẤT PHÂN TÍCH, HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG, HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP
Hãng sản xuất: SCHARLAU, SIGMA ALDRICH, MERCK, TITAN, DUKSAN,TQ, TQ CÔNG NGHIỆP

 

HÓA CHẤT SCHARLAU/TÂY BAN NHA

1 DI12891000 1,4-Dioxane, reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN ch/lít
2 AC06010025 1-Butane sulfonic acid, sodium salt, HPLC grade Scharlau-TBN 25g
3 AL01731000 1-Butanol, reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur, n-Butyl alcohol Scharlau-TBN ch/lít
4 AC12420025 1-Heptane sulfonic acid, sodium salt monohydrate, HPLC grade,  Scharlau-TBN 25 g
5 AC12470025 1-Hexane sulfonic acid, sodium salt monohydrate, HPLC grade Scharlau-TBN x25gr
6 NA01100250 1-Naphthol, synthesis grade Scharlau-TBN ch/250gr
7 AC17020025 1-Octane sulfonic acid, sodium salt mono Scharlau-TBN ch25gr
8 AC17450025 1-Pentan sulfonic acid, sodium salt monohydrate, HPLC grade Scharlau-TBN x25g
9 AC17450025 1-Pentan sulfonic acid, sodium salt monohydrate, HPLC grade Scharlau-TBN x25g
10 AL04381000 1-Propanol, HPLC grade Scharlau-TBN x1l
11 AL04371000 1-Propanol, reagent grade Scharlau-TBN x1l
12 IS01542500 2,2,4-Trimethylpentane, reagent grade (Iso octane) Scharlau-TBN 2.5L
13 AL01771000 2-Butanol, reagent grade Scharlau-TBN ch/lít
14 AL03284000 2-Propanol, ACS BASIC Scharlau-TBN 4L
15 AL03231000 2-Propanol, analytical grade Scharlau-TBN ch/lít
16 AL03294000 2-Propanol, HPLC BASIC Scharlau-TBN 4L
17 03-428-500 Acetamide Medium Scharlau-TBN 500g
18 AC03521000 Acetic acid glacial, analytical grade, ACS, Reag. Ph Eur, USP Scharlau-TBN ch/lít
19 AC03522500 Acetic acid glacial, analytical grade, ACS, Reag. Ph Eur, USP Scharlau-TBN ch/2.5L
20 AC03461000 Acetic acid glacial, HPLC grade Scharlau-TBN ch/lít
21   Acetone ACS basic (2.5 lít/chai) Scharlau-TBN x2,5 l
22 AC03564000 Acetone, ACS BASIC Scharlau-TBN 4L
23 AC03111000 Acetone, analytical grade, ACS, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN ch/lít
24 AC03102500 Acetone, Multisolvent® HPLC grade ACS ISO UV-VIS Scharlau-TBN x2,5 l
25 AC03101000 Acetone, Multisolvent® HPLC grade ACS ISO UV-VIS Scharlau-TBN ch/lít
26 AC03784000 Acetonitrile, gradient HPLC, BASIC Scharlau-TBN x4L
27 AC03332500 Acetonitrile, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS Scharlau-TBN x2.5l
28 AC03334000 Acetonitrile, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS Scharlau-TBN 4L
29 AC03271000 Acetonitrile, reagent grade, ACS Scharlau-TBN ch/lít
30 07-004-500 Agar-agar (Bacteriological Agar) Scharlau-TBN x500g
31 AG00200500 Agar-agar, powder, for bacteriology, Agar Scharlau-TBN x500g
32 02-468-500 Alkaline Peptone Water Scharlau-TBN x500g
33 AL07700500 Aluminium chloride hexahydrate, extra pure, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP, Scharlau-TBN 500 g
34 AL07450500 Aluminium potassium sulfate dodecahydrate, extra pure, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP, Scharlau-TBN x 500 g
35 AL08301000 Aluminium oxide, synthesis grade  Scharlau-TBN x 1 kg
36 AL07510500 Aluminium, standard solution 1000 mg/l Al for AA (aluminium nitrate nonahydrate in nitric acid 0,5 mol/l) Scharlau-TBN x500ml
37 AM02491000 Ammonia, solution 25% w/w, reagent grade, Reag. Ph Eur, Scharlau-TBN ch/lít
38 AM02540500 Ammonium acetate, reagent grade, ACS, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN ch/500gr
39 AM02541000 Ammonium acetate, reagent grade, ACS, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN ch/kg
40 AM02730500 Ammonium chloride, reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur, Scharlau-TBN ch/500gr
41 AM03351000 Ammonium dihydrogen phosphate, reagent grade, ACS, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN 1kg
42 AM03500250 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN ch/250gr
43 HI03160500 Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN ch/500gr
44 HI03161000 Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN ch/kgr
45 HI03151000 Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, reagent grade, ACS, ISO Scharlau-TBN 1kg/chai
46 AM04670100 Ammonium monovanadate, reagent grade, ACS Scharlau-TBN ch/100gr
47 AM04001000 Ammonium sulfate, reagent grade, ACS, ISO Scharlau-TBN ch/kg
48 AM04190500 Ammonium thiocyanate, reagent grade, ACS Scharlau-TBN ch/500gr
49 AN01551000 Anhydric acetic , reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN ch/lít
50 AN05300250 Anthraquinone, synthesis grade Scharlau-TBN x250G
51 01-009-500 Antibiotic 1 medium at pH 6,6 ( Môi trường số 1) Scharlau-TBN x500G
52 01-017-500 Antibiotic Medium A pH 7,9 ( Môi trường số 11) Scharlau-TBN x500G
53 AQ00210500 Aquagent®, standard solution 5 Scharlau-TBN x500ml
54 02-271-500 Asparagine Broth Scharlau-TBN 500g
55 01-262-500 Bacillus cereus agar ( MYP Agar ) Scharlau-TBN 5
56 01-262-500 Bacillus cereus agar ( MYP Agar ) Scharlau-TBN x500g
57 01-030-500 Baird Parker agar base Scharlau-TBN x500g
58 BA00550500 Barium chloride dihydrate, reagent grade, ACS, ISO Scharlau-TBN ch/500gr
59 BE01551000 Benzalkonium chloride, synthesis grade.  Scharlau-TBN 1kg
60 BE00411000 Benzen, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS Scharlau-TBN x 1 lít
61 BE00331000 Benzene, reagent grade, ACS, ISO Scharlau-TBN ch/lít
62 AL01611000 Benzyl alcohol, reagent grade Scharlau-TBN ch/lít
63 01-352-500 Blood Agar (Sheep Blood) Scharlau-TBN x500g
64 AC05780500 Boric acid, reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN ch/500gr
65 01-599-500 Brain Heart Infusion Agar Scharlau-TBN x500g
66 02-599-500 Brain Heart Infusion Broth (BHI Broth) Scharlau-TBN x500g
67 02-041-500 Brilliant Green Bile 2% Broth Scharlau-TBN x500g
68 VE00700005 Bromocresol green, indicator Scharlau-TBN ch/5g
69 AZ01250005 Bromophenol blue, indicator, ACS Scharlau-TBN ch/5g
70 AZ01300005 Bromothymol blue, indicator, ACS Scharlau-TBN ch/5g
71 SO30101000 Buffer solution pH = 10,00 (25 °C), blue-coloured Scharlau-TBN 1000ml
72 SO30040250 Buffer solution pH = 4 (25 °C), red-coloured Scharlau-TBN 250ml
73 SO30041000 Buffer solution pH = 4,00 (25 °C), red-coloured Scharlau-TBN 1000ml
74 SO30071000 Buffer solution pH = 7,00 (25 °C), yellow-coloured Scharlau-TBN 1000ml
75 SO30070250 Buffer solution pH = 7,00 (25 °C), yellow-coloured Scharlau-TBN 250ml
76 SO10091000 Buffer solution pH = 9,00 (20 °C) Scharlau-TBN 1000ml
77 02-277-500 Buffered Peptone Water (BPW) Scharlau-TBN x500g
78 CA01841000 Calcium carbonate, precipitated, reagent grade Scharlau-TBN ch/kg
79 CA01921000 Calcium chloride anhydrous, powder, reagent grade Scharlau-TBN ch/kg
80 CA01941000 Calcium chloride dihydrate, powder, reag Scharlau-TBN ch/kg
81 CA02310500 Calcium nitrate tetrahydrate, reagent grade, ACS Scharlau-TBN x500g
82 AC06350025 Calconcarboxylic acid, indicator for metal titration Scharlau-TBN 25g
83 CA03800025 Carmine, C.I.75470 for microscopy Scharlau-TBN 25g
84 CE01021000 Cerium IV sulfate 0.1N Scharlau-TBN 1lit
85 01-160-500 Cetrimide Agar (Pseudomonas Selectice Agar Base) Scharlau-TBN 500g
86 01-053-500 Chapman TTC Agar (Tergitol 7 Agar) Scharlau-TBN 500g
87 01-366-500 Chloramphenicol Glucose Agar (CGA) Scharlau-TBN ch/500g
88 CL01102500 Chlorobenzene, extra pure Scharlau-TBN 2.5l
89 CL02172500 Chloroform, ACS BASIC, stabilized with ethanol Scharlau-TBN 2.5L
90 CR02220100 Chromium, standard solution 1000 mg/l (Cr3+) Scharlau-TBN ch/100ml
91 01-695-500 Chromogenic Coliform Agar (CCA)  Scharlau-TBN x 500 g
92 AC07880025 Chromotropic acid, disodium salt dihydrate, reagent grade, ACS Scharlau-TBN x25g
93 AC07251000 Citric acid monohydrate, reagent grade, ACS, ISO Scharlau-TBN ch/kg
94 CO00250500 Cobalt(II) chloride hexahydrate, extra pure Scharlau-TBN ch/500gr
95 CO00770250 Cobalt(II) sulfate heptahydrate, reagent grade Scharlau-TBN ch/250g
96 CO01011000 Copper(II) sulfate pentahydrate, reagent Scharlau-TBN ch/kg
97 CO00850100 Copper, standard solution 1000 mg/l (Cu2+) Scharlau-TBN ch/100ml
98 VI00250025 Crystal violet, C.I. 42555, indicator, extra pure Scharlau-TBN ch/25gr
99 VI00250100 Crystal violet, C.I. 42555, indicator, extra pure Scharlau-TBN ch/100g
100 CL00392500 Cyclohexane, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS Scharlau-TBN x 2,5 lít
101 CI00391000 Cyclohexane, Multisolvent® HPLC grade ACS ISO UV-VIS Scharlau-TBN ch/lít
102 CI00321000 Cyclohexane, reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Scharlau-TBN ch/lít
103 CI00501000 Cyclohexanone, extra pure Scharlau-TBN 1 l
104 LE00700500 D(-)-Fructose, extra pure, Ph Eur, BP, USP Scharlau-TBN x500g
105 SO08501000 D(-)-Sorbitol, extra pure, Ph Eur, BP, NF, E 420 Scharlau-TBN ch/kg
106 LA00600500 D(+) Lactose monohydrate, extra pure, Ph Eur, BP, NF Scharlau-TBN x500g
107 GL01271000 D(+)-Glucose anhydrous, reagent grade, ACS, Reag. Ph Eur, (Dextrose) Scharlau-TBN ch/kg
108 LA00601000 D(+)-Lactose monohydrate, extra pure, Ph Eur, BP, NF Scharlau-TBN ch/kg
109 SA00211000 D(+)-Saccharose, reagent grade, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN ch/kg
110 02-336-500 Decarboxylase Lysine Broth (Taylor) Scharlau-TBN 500g
111 AM03121000 di-Ammonium hydrogen phosphate, reagent grade, ACS Scharlau-TBN 1kg
112 AM03650500 di-Ammonium oxalate monohydrate, reagent grade, ACS, ISO Scharlau-TBN ch/500gr
113 DI03001000 Dibutylamine, synthesis grade Scharlau-TBN 1 lít
114 01-485-500 Dichloran Glycerin Selec. A. (DG18 Agar)  Scharlau-TBN x 500 g
115 CL03321000 Dichloromethan, reagent grade, stabilized with ethanol Scharlau-TBN ch/lít
116 CL03351000 Dichloromethane, HPLC grade, stabilized with ethanol Scharlau-TBN ch/lít
117 ET01112500 Diethyl ether, ACS BASIC Scharlau-TBN 2.5l
118 ET00811000 Diethyl ether, analytical grade, ACS, Reag. Ph Eur, USP Scharlau-TBN ch/lít
119 DI04861000 Diethylamine, reagent grade, ACS, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN ch/lít
120 SU01531000 Dimethyl sulfoxide, reagent grade, ACS Scharlau-TBN ch/lít
121 PO02711000 di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, reagent grade, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN 1 kg
122 SO0337005P di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, reagent grade, ACS, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN 5kg
123 SO0337025P di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, reagent grade, ACS, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN 25kg
124 SO03371000 di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, reagent grade, ACS, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN 1 kg
125 SO03391000 di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, reagent grade, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN 1 kg
126 SO05301000 di-Sodium oxalate, reagent grade, ACS, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN x 1 kg
127 SO07000250 di-Sodium Tartrate dihydrate, reagent grade, ACS Scharlau-TBN x250g
128 SO07071000 di-Sodium tetraborate decahydrate, reagent grade, ACS, ISO Scharlau-TBN ch/kg
129 AL00701000 DL-Camphor, synthetic, extra pure ( Long Não ) Scharlau-TBN x1kg
130 02-060-500 E. Coli  Broth Scharlau-TBN x500g
131 06-016-100 Egg's Yolk Sterile Emulsion Scharlau-TBN x100ml
132 06-026-100 Egg's Yolk Tellurite Sterile Emulsion Scharlau-TBN 100ml
133 02-064-500 Enrich. Enterobacteriaceae B. (EE Broth) Scharlau-TBN 500g
134 01-068-500 Eosin Methylene Blue Agar (EMB Agar) Scharlau-TBN x500g
135 NE00450100 Eriochrome black T Scharlau-TBN x100g
136 ET00041000 Ethanol 96% Scharlau-TBN 1 lit
137 ET00032500 Ethanol 96% v/v, extra pure, Ph Eur, BP Scharlau-TBN 2.5l
138 ET00244000 Ethanol absolute, HPLC BASIC Scharlau-TBN 4L
139 ET00052500 Ethanol absolute, reagent grade, ACS Scharlau-TBN 2,5 l
140   Ethanol Multisolvent HPLC (hãng SL-4 lít/chai) Scharlau-TBN 4L
141 ET00242500 Ethanol absolute, HPLC BASIC Scharlau-TBN 2,5 l
142 ET00151000 Ethanol absolute, Multisolvent®  HPLC  Scharlau-TBN x 1 l
143 AC01471000 Ethyl acetate, HPLC grade Scharlau-TBN x 1 lit
144 AC01451000 Ethyl acetate, REAGENT grade, ÁSC, ISO Scharlau-TBN x1lit
145 AC099600PA Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, disodium salt, concentrated solution to prepare 1 l of solution 0,1 mol/l (0,2N) Scharlau-TBN x160ml
146 AC09681000 Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, disodium salt, dihydrate, powder, Pharmpur®, Ph Eur, USP, GMP Scharlau-TBN 1 kg
147 AC09650250 Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, disodium salt, dihydrate, reagent grade, ACS Scharlau-TBN ch/250gr
148 AC09651000 Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, disodium salt, dihydrate, reagent grade, ACS Scharlau-TBN 1 kg
149 06-113LYO1 Ferric Ammonium Citrate Supplement (312mg) Scharlau-TBN Box 10v
150 FO00091000 Formaldehyde, solution 37%, synthesis gr Scharlau-TBN 1 l
151 FO00251000 Formamide, extra pure Scharlau-TBN x1lít
152 FO00252500 Formamide, extra pure Scharlau-TBN x2.5lit
153 AC10851000 Formic acid, 98 - 100%, reagent grade, ACS, Reag. Ph Eur,  Scharlau-TBN x 1 l
154 FU00600025 Fuchsin basic, C.I. 42510, for microscopy Scharlau-TBN ch/25gr
155 01-310-500 GC Agar base chocola agar Scharlau-TBN x 500 g
156 02-230-500 Giolitti-Cantoni Broth Scharlau-TBN 500g
157 GL00261000 Glycerol, 99,5%, reagent grade, ACS Scharlau-TBN ch/lít
158 AC04040250 Glycine, reagent grade, ACS Scharlau-TBN ch/250gr
159 01-216-500 Hektoen Enteric Agar Scharlau-TBN x500g
160 HE02000500 Hexanmethylenetetramine methenamine Scharlau-TBN x500g
161 HI01100100 Hydrazine sulfate, reagent grade, ACS Scharlau-TBN ch/100gr
162 AC07411000 Hydrochloric acid, 37%, reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur,  Scharlau-TBN x1lít
163 AC074200PA Hydrochloric acid, concentrated solution to prepare 1 l of solution 0,1 mol/l (0,1 N) Scharlau-TBN 160ml
164 AC074300PA Hydrochloric acid, concentrated solution to prepare 1 l of solution 1 mol/l (1 N) Scharlau-TBN 160ml
165 AC07521000 Hydrochloric acid, solution 6 mol/l (6 N) Scharlau-TBN ch/lít
166 AC10511000 Hydrofluoric acid, solution 40% w/w, reagent grade, ISO Scharlau-TBN ch/lít
167 HI01361000 Hydrogen peroxide, 30%, reagent grade  Scharlau-TBN x 1 l
168 HI02120250 Hydroxylamine HCl Scharlau-TBN x250g
169 AC00310500 Immersion oil, for microscopy Scharlau-TBN 500ml
170 IN00650025 Indigo carmine, C.I. 73015, extra pure Scharlau-TBN ch/25gr
171 YO002200GA Iodine, concentrated solution to prepare 1 l of solution 0,05 mol/l (0,1 N) Scharlau-TBN x80ml
172 YO00210100 Iodine, pearls, resublimed, reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN x 100 g
173 YO00231000 Iodine, solution 0,05 mol/l (0,1 N) Scharlau-TBN ch/lít
174 HI03511000 Iron(II) sulfate heptahydrate, reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur Scharlau-TBN ch/kg
175 HI03360500 Iron(III) chloride hexahydrate, extra pure Scharlau-TBN x500G
176 HI03020100 Iron, standard solution 1000 mg/l (Fe3+) Scharlau-TBN ch/100ml
177 ME03761000 Isoamyl alcohol, reagent grade, ACS Scharlau-TBN ch/lít
178 01-001-500 King A Agar (P Agar) Scharlau-TBN 500g
179 01-029-500 King B Agar (F Agar ) Scharlau-TBN 500g
180 RE0007G100 Kovacs´ reagent, for microbiology Scharlau-TBN x100ml
181 AC05150250 L(+)-Ascorbic acid, reagent grade, ACS, ISO Scharlau-TBN ch/250gr
182 AC30010500 L(+)-Tartaric acid, reagent grade, ACS, ISO Scharlau-TBN ch/500gr
183 02-105-500 Lactose Broth Scharlau-TBN x500gr
184 02-519-500 Lactose Sulfite Broth Base  Scharlau-TBN x 500 g
185 LA00900100 Lanthanum(III) chloride heptahydrate, reagent grade, ACS Scharlau-TBN 100g
186 AR01200100 L-Arginine, extra pure, PH EUR Scharlau-TBN x 100g
187 02-385-500 LB Broth Scharlau-TBN x500g
188 PL01050100 Lead, standard solution 1000 mg/l (Pb2+) Scharlau-TBN ch/100ml

HÓA CHẤT KANTO 

 

STT Code Tên hàng Xuất xứ Quy cách
1 01021-00 Acetic acid  Kanto 500ml
2 18078-00 Hydrochloric acid Kanto 500ml
3 14033-01 Ethanol Kanto 500ml
4 07489-00 Copper chloride dihydrate Kanto 500g
5 37184-00 Sodium hydroxide Kanto 500g
6 46004-01 Xylen  Kanto 500ml
7 37144-80  Sodium chloride Kanto 20kg
8 32799-08 pH 6.86 Kanto 500ml
9 32797-08 pH 1.68 Kanto 500ml
10 32798-08 pH 4.01 Kanto 500ml
STT Code Tên hàng Xuất xứ Quy cách
1 1.06498.1000 Sodium hydroxide Merck ch/1kg
2 131675.1211 Sodium fluoride Panreac ch/1kg
3 1.03062.0100 Dimethylglyoxime Merck ch/100g
4 1.00983.2500 Ethanol Merck ch/2.5L
5 1.05432.1000 Ammonia solution 25% Merck ch/1L
6 1.05982.0500 D(-)-Mannitol Merck ch/500g
7 1.00014.2500 Acetone PA Merck ch/2.5L
8 1.14420.0001 Nickel-test Merck hộp/125test
9 1.19507.0500 Sodium standard solution Merck ch/500mL
10 1.70230.0500 Potassium standard solution Merck ch/500mL
11 1.19792.0500 Nickel standard solution Merck ch/500mL
12 1.09535.0001 pH indicator strips Merck hộp/100strip
TITAN BIOTECH - Ấn Độ

 

 

FOOD MICROBIOLOGY
 
Culture media used for the microbiological examination of foodstuffs according to various recommendations, including ISO, FDA, etc.
 
Code Titan Media
TM 001 A-1 Medium
TM 1323 APT Agar
TM 1462 APT Broth
TM 1331 ASLA Agar Base
TM 1129 Acetobacter Agar (Glucose)
TM 1136 Aeromonas Isolation Medium Base
TM 649 Alkaline Peptone Water
TM 1139 Anaerobic Egg Agar Base
TM 939 BC Motility Test Medium
TM 607 BOS Broth
TM 1120 Bacillus Cereus Agar Base
TM 358 Baird Parker Agar Base
TM 037 Bile Esculin Agar Base
TM 945 Bile Salt Brilliant Green Starch Agar
TM 039 Bismuth Sulphite Agar
TM 360 Blood Agar Base
TM 041 Blood Agar Base No. 2
TM 676 Brain Heart Infusion w/6.5 NaCl
TM 361 Brain Heart Infusion Agar
TM 362 Brain Heart Infusion Broth
TM 048 Brilliant Green Bile Agar
TM 365 Brilliant Green Bile Broth 2%
TM 568 Bromo Cresol Purple Broth Base
TM 514 Brucella Agar Base
TM 050 Brucella Broth Base
TM 324 Buffered Glucose Broth
TM 688 Buffered Tryptone Glucose Yeast Extract Broth
TM 1422 CPC Agar Base
TM 1424 CRAMP Agar Base
TM 603 Campylobacter Enrichment Broth Base
TM 690 Campylobacter Nitrate Broth
TM 415 Cary-Blair Medium
TM 694 Casein Hydrolysate Yeast Extract Broth
TM 695 Casein Hydrolysate Yeast Extract Salts Broth
TM 963 Chopped Liver Broth
TM 071 Columbia Blood Agar Base
TM 366 Cooked Meat Medium
TM 1425 Crystal Violet Tetrazolium Agar Base
TM 092 Dextrose Tryptone Agar
TM 978 Dextrose Tryptone Agar Modified
TM 311 Dextrose Tryptone Broth
TM 979 Dextrose Tryptone Broth Modified
TM 982 Dichloran Medium Base w/Rose Bengal
TM 580 Dnase Test Agar w/Toludine Blue
TM 987 Doyle’s Enrichment Broth Base
TM 417 EC Broth
TM 336 EMB Agar
TM 371 EMB Agar, Levine
TM 105 Eugonic Agar
TM 104 Eugonic Broth
TM 1180 FGTC Agar Base
TM 1183 Fermentation Medium Base for C.Perfringens
TM 107 Fluid Lactose Medium
TM 317 Fluid Sabouraud Medium
TM 294 Fluid Selenite Cystine Medium
TM 423 Fluid Tetrathionate Medium
TM 320 Fluid Thioglycollate Medium
TM 1542 Fungobiotic Agar
TM 117 GN Broth, Hajna
TM 735 Gelatin Agar
TM 992 Gelatin Phosphate Salt Agar
TM 993 Gelatin Salt Agar
TM 1316 Glucose Salt Teepol Broth
TM 1351 HYA Agar
TM 1354 Halophillic Agar
TM 120 Heart Infusion Agar
TM 520 Heart Infusion Broth
TM 121 Hektoen Enteric Agar
TM 1355 Hemorrhagic Coli Agar
TM 1552 Horie Arabinose Ethyl Violet Broth
TM 744 Inositol Brilliant Green Bile Agar
TM 1357 ITC Broth Base
TM 745 Inositol Gelatin Medium
TM 296 Iron Sulphite Agar
TM 136 KF Streptococcal Agar
TM 1207 KG Agar Base
TM 1208 Kaper’s Medium
TM 562 King’s of Medium Base
TM 141 Kligler Iron Agar
TM 143 Koser Citrate Medium
TM 1213 LPM Agar
TM 1369 Lachica’s Medium
TM 754 Lactic Agar
TM 148 Lactose Gelatin Medium
TM 1370 Lactobacillus Bulgaricus Agar Base
TM 1003 Lactobacillus Selection Agar Base
TM 150 Lauryl Sulphate Broth
TM 1005 Lee’s Agar
TM 1225 Listerial Enrichment Medium
TM 1229 Listeria Exford Medium Base
TM 1377 Listeria Motility Medium
TM 761 Listeria Selective Broth Base
TM 165 Litmus Milk
TM 764 Liver Broth
TM 1560 Liver Veal Agar
TM 169 Lysine Decarboxylase Broth
TM 171 Lysine Iron Agar
TM 182 M 17 Agar Base
TM 173 M Broth
TM 178 M-FC Agar
TM 1024 MOX Agar
TM 1386 MP-5 Medium
TM 1387 MP-7 Medium
TM 1479 MRS Agar
TM 147 MRS Broth
TM 324 MR-VP Medium
TM 1033 MY 40 Agar
TM 197 MYP Agar Base
TM 349 MacConkey Agar
TM 379 MacConkey Agar
TM 202 Malonate Broth
TM 203 Malonate Broth, Ewing Modified
TM 204 Malt Extract Agar
TM 1245 Mineral Modified Glutamate Medium Base (Double Strength)
TM 1246 Modified AEA Sporulation Medium
TM 1461 Modified Duncan Strong Medium
TM 1254 Modified McBride Listerial Agar Base
TM 1256 Modified Rapport Vassiliadis Medium
TM 1263 Modified VP Broth
TM 789 Moeller Decarboxylase Broth w/Arginine HCl
TM 790 Moeller Decarboxylase Broth w/Lysine HCl
TM 791 Moeller Decarboxylase Broth w/Ornithine HCl
TM 792 Motility Nitrate Medium, Buffered
TM 227 Motality Test Medium
TM 339 Mueller Hinton Agar
TM 239 Nitrate Broth
TM 341 Nutrient Agar
TM 350 Nutrient Broth
TM 327 Nutrient Broth, pH 6.9
TM 534 Nutritive Caseinate Agar
TM 1583 PE-2 Medium
TM 1434 PL Agar
TM 1403 Park and Sanders Enrichment Broth
TM 330 Peptone Water
TM 808 Perfringens Agar Base
TM 255 Phenol Red Broth Base
TM 814 Phenol Red Dextrose Broth
TM 257 Phenol Red Lactose Broth
TM 544 Plate Count Agar
TM 363 Plate Count Agar (Pour Plate Techinque)
TM 344 Potato Dextrose Agar
TM 384 Potato Dextrose Rose Bengal Agar
TM 834 Pre Enrichment Broth
TM 1590 Preston Agar Base
TM 265 Proteose Agar
TM 1594 R-S Medium Base
TM 1480 Rippey Cabelli Agar Base
TM 1073 Rogosa SL Agar w/0.15 Oxgall
TM 1074 SA Agar
TM 281 SDS Agar
TM 386 SS Agar
TM 851 Salt Polymixin Broth Base
TM 1083 Sea Water Agar
TM 294 Selenite Cystine Broth
TM 348 Simmons Citrate Agar
TM 295 Skim Milk Agar
TM 1610 Smibert’s Semisolid Brucella Medium
TM 201 Sorbitol Agar
TM 860 Soyabean Casein Digest Agar
TM 863 Soyabean Casein Digest Medium
TM 1409 Spirit Blue Agar
TM 1411 Standard Methods Caseinate Agar
TM 1294 Streptococcus Lactis Differential Agar Base
TM 433 Sulphite Agar
TM 874 Syncase Broth
TM 436 TCBS Agar
TM 1100 TMAO Medium
TM 1101 TN Agar
TM 1301 Thermoacidurans Agar
TM 639 Thioglycollate Agar
TM 885 Tributyrin Agar
TM 424 Triple Sugar Iron Agar
TM 892 Tryptone Bile Agar
TM 392 Tryptone Broth
TM 466 Tryptone Glucose Extract Agar
TM 1467 Tryptone Peptone Glucose Yeast Extract Broth Base
TM 512 Tryptone Phosphate Broth
TM 1440 Tryptone Soya Agar
TM 895 Tryptone Soya Agar w/Magnesium Sulphate
TM 894 Tryptone Soya Agar w/NaCl
TM 470 Tryptone Soya Salt Agar w/Magnesium Sulphate
TM 471 Tryptone Soya Yeast Extract Agar
TM 1111 Tryptone Water Broth w/BCP
TM 902 Trypotse Cycloserine Dextrose Agar Base
TM 132 Tyrosin Agar
TM 394 Urea Agar Base (Christensen)
TM 477 Urea Broth Base
TM 909 Veal Infusion Agar
TM 1313 Vibrio Parahaemolyticus Sucrose Agar
TM 426 Violet Red Bile Agar
TM 632 Wagatsuma Agar Base
TM 928 Wesley Broth Base
TM 1447 Wang’s Semisolid Medium for Transport and Storage
TM 492 Xylose Lysine Deoxycholate Agar
TM 617 Yersinia Isolation Agar
TM 501 Yersinia Selective Agar Base

 

HÓA CHẤT SIGMA ALDRICH 

STT

Tên hàng

Hãng sx

Code-Đóng gói

 1.  

Ammonium perrhenate
≥99%

Sigma Aldrich - Mỹ

316954-5G

 1.  

Tin(II) chloride
reagent grade, 98%

Sigma Aldrich - Mỹ

208256-500G

 1.  

Poly(ethylene glycol)  Green Alternative
average Mn 400

Sigma Aldrich - Mỹ

202398-250G

 1.  

Chloroplatinic acid solution
8 wt. % in H2O

Sigma Aldrich - Mỹ

262587-10ML

 1.  

HYDROCHLORIC ACID STANDARD SOLUTION

Sigma Aldrich - Mỹ

35320-1L-R

 1.  

PHENOLPHTHALEIN INDICATOR, REAG. ACS, RE

Sigma Aldrich - Mỹ

33518-100G

 1.  

ASTM D6584 STANDARD SOLUTION 3,1X1ML,

Sigma Aldrich - Mỹ

44915-U
pkg of 1 mL

 1.  

EN 14105:2003 MONOGLYCERIDE STOCK SOL.

Sigma Aldrich - Mỹ

49446-U
pkg of 1 mL

HÓA CHẤT FISHER  

STT  Code TÊN HÀNG  Hãng Quy cách
1 C/4960/17  Chloroform 99.8+% for analysis quy cách 2.5L  Fisher 2,5 lít
2 D/1852/17  Dichloromethane 99.8+% for analysis quy cách 2.5l  Fisher 2,5 lít
3 D/2450/17  Diethyl ether, 99.5+% for analysis quy cách 2.5L  Fisher 2,5 lít
4 D/3841/15  N,N-Dimethylformamide 99.5+% (Dimethylformamide) (GLC) quy cách 1L  Fisher 1 lít
5 D/4550/15  1,4-Dioxane 99.8+% (GLC) for analysis quy cách 1L  Fisher 1 lít
6 E/0555DF/17  Ethanol, for analysis, Eur.Ph., BP, USP, 96% quy cách 2.5L  Fisher 2,5 lít
7 E/0665DF/17  Ethanol 99.8+% absolute duty free for HPLC CertiFied HPLC, 2.5L  Fisher 2,5 lít
8 E/0701/17  Ethanolamine, for analysis, 2.5L  Fisher 2,5 lít
9 E/0900/17  Ethyl acetate 99.8+% for analysis quy cách 1L  Fisher 2,5 lít
10 F/1501/PB15  Formaldehyde solution for analysis quy cách 1L  Fisher 1 lít
11 G/0650/15  Glycerol, for analysis  Fisher 1 lít
12 H/0406/17  n-hexane, extra pure, HPLC  Fisher 2,5 lít
13 H/0420/PB17  n-Hexane 99+%, extra pure, SLR quy cách 2.5L  Fisher 2,5 lít
14 H/1150/PB15  Hydrochloric acid, 37%, extra pure, d=1,18, SLR quy cách 1L  Fisher 1 lít
15 O/0500/PB15  Orthophosphoric acid 85+% for analysis quy cách 1L  Fisher 1 lít
16 P/4800/60  Potassium dihydrogen orthophosphate 99.5+% for analysis quy cách 1kg  Fisher 1 kg
17 P/5880/60  Potassium iodide, for analysis quy cách 1kg  Fisher 1 kg
18 P/7481/17  1-Propanol  Fisher 2,5 lít
19 S/2120/60  Sodium acetate anhydrous, for analysis quy cách 1kg  Fisher 1 kg
20 T/1654/50  Tin (II) chloride dihydrate, for analysis quy cách 250g  Fisher 250 g
21 X/0250/17  Xylene for analysis quy cách 2.5L  Fisher 2,5 lít

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Top