MÁY CẤT NƯỚC SIÊU SẠCH

PHỤ KIỆN MÁY CẤT NƯỚC

THIẾT BỊ ĐO NƯỚC HIỆN TRƯỜNG-PHÒNG LAB

Hổ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ ONLINE 24/7   ------   0931.49.6769 - 0949.49.6769

HỖ TRỢ ONLINE 24/7 ------ 0931.49.6769 - 0949.49.6769

PHÒNG KINH DOANH--------------0931.49.67.69 - 0931.49.6769

PHÒNG KINH DOANH--------------0931.49.67.69 - 0931.49.6769

PHÒNG ĐIỀU HÀNH---------- 0931.49.6769 - 0949.49.6769

PHÒNG ĐIỀU HÀNH---------- 0931.49.6769 - 0949.49.6769

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Dụng cụ thủy tinh SIMAX - Tiệp

(1 đánh giá)

Dùng trong thí nghiệm y tế

Gọi 0931.49.6769

1 Áp kế kẻ vạch 150mm  Cái
2 Áp kế kẻ vạch có khóa 100mm Cái
3 Bộ Soxhlet 200ml  Bộ
4   500ml  Bộ
5   1000ml Bộ
6 Bình cầu bằng MH 100ml  Cái
7   250ml Cái
8   500ml  Cái
9   1000ml  Cái
10   2000ml  Cái
11   4000ml  Cái
12   6000ml  Cái
13   10000ml  Cái
14 Bình cầu bằng cổ nhám  19/26 50ml  Cái
15   29/32 50ml  Cái
16   19/26 100ml  Cái
17   29/32 100ml  Cái
18   24/29 250ml  Cái
19   29/32 250ml  Cái
20   29/32 500ml  Cái
21   24/29 1000ml  Cái
22   29/32 1000ml  Cái
23   29/32 2000ml  Cái
24   45/40 4000ml  Cái
25   60/46 6000ml  Cái
26   60/46 10000ml Cái
27   60/46 20000ml Cái
28 Bình cầu tròn MH 50ml  Cái
29   100ml  Cái
30   250ml  Cái
31   500ml  Cái
32   1000ml  Cái
33   2000ml  Cái
34   4000ml  Cái
35   6000ml  Cái
36   10000ml  Cái
37   20000ml  Cái
38 Bình cầu tròn cổ nhám  19/26 50ml  Cái
39   19/26 100ml  Cái
40   29/32 100ml Cái
41   29/32 250ml Cái
42   29/32 500ml  Cái
43   29/32 1000ml Cái
44   29/32 2000ml Cái
45   60/46 6000ml  Cái
46   60/46 10000ml  Cái
47 Bình cầu tròn 2 cổ  29/32 và 14/23 250ml  Cái
48   29/32 và 14/23 500ml  Cái
49   29/32 và 14/23 1000ml  Cái
50   29/32 và 14/23 2000ml  Cái
51   29/32 và 14/23 4000ml  Cái
52   60/46 và 14/23 6000ml  Cái
53 Bình cầu tròn 3 cổ  29/32 và 14/23 250ml  Cái
54   29/32 và 14/23 500ml  Cái
55   29/32 và 14/23 1000ml  Cái
56   29/32 và 14/23 2000ml  Cái
57   45/40; 14/23 và 29/32 4000ml  Cái
58   60/46; 14/23 và 29/32 6000ml  Cái
59 Bình cầu tròn 4 cổ 71/54; 29/32 và 14/23 6000ml  Cái
60 Bình cầu có nhánh 100ml Cái
61   250ml Cái
62 Bình định mức (nút nhựa) 5ml  Cái
63   10ml  Cái
64   25ml  Cái
65   50ml Cái
66   100ml  Cái
67   200ml  Cái
68   250ml  Cái
69   500ml  Cái
70   1000ml  Cái
71   2000ml  Cái
72 Bình định mức 2 vạch 100-110ml Cái
73   200-220ml Cái
74 Bình định mức (nút thủy tinh) 50ml Cái
75   100ml  Cái
76   200ml  Cái
77   250ml Cái
78   500ml Cái
79   1000ml Cái
80 Bình định mức nâu  10ml  Cái
81   25ml  Cái
82   50ml  Cái
83   100ml  Cái
84   250ml  Cái
85   500ml Cái
86   1000ml  Cái
87 Bình đong chia vạch  1500ml  Cái
88 Bình hút ẩm không vòi   ø200mm Cái
89   ø250mm  Cái
90   ø300mm  Cái
91 Bình hút ẩm có vòi  ø200mm  Cái
92   ø250mm  Cái
93   ø300mm  Cái
94 Thân Bình hút ẩm  ø300mm  Cái
95 Bình Kjeldahl  50ml  Cái
96   100ml  Cái
97   250ml  Cái
98   500ml  Cái
99   1000ml  Cái
100 Bình lắng gạn quả lê KN 50ml  Cái
101   100ml  Cái
102   250ml  Cái
103   500ml Cái
104   1000ml Cái
105   2000ml Cái
106 Bình lắng gạn quả lê KTT 250ml  Cái
107   1000ml Cái
108 Bình tim CN 14/23 50ml Cái
109   14/23 100ml Cái
110   14/23 250ml Cái
111 Bình tam giác MH 25ml  Cái
112   50ml  Cái
113   100ml  Cái
114   200ml  Cái
115   250ml  Cái
116   300ml  Cái
117   500ml  Cái
118   1000ml  Cái
119   2000ml  Cái
120   3000ml  Cái
121   5000ml  Cái
122   20000ml  Cái
123 Bình tam giác MR 50ml  Cái
124   100ml  Cái
125   250ml  Cái
126   500ml  Cái
127   1000ml  Cái
128   2000ml  Cái
129 Bình tam giác nắp vặn  100ml  Cái
130   250ml  Cái
131   500ml  Cái
132   1000ml  Cái
133 Bình tam giác cổ nhám  19/26 100ml  Cái
134   29/32 100ml  Cái
135   24/29 250ml  Cái
136   29/32 250ml  Cái
137   29/32 500ml  Cái
138   29/32 1000ml  Cái
139   29/32 2000ml  Cái
140   45/40 3000ml  Cái
141   45/40 5000ml  Cái
142 Bình tam giác có vòi 100ml  Cái
143   250ml  Cái
144   500ml  Cái
145   1000ml  Cái
146   2000ml  Cái
147 Bình chịu nhiệt có vòi  3000ml  Cái
148   5000ml Cái
149   10000ml Cái
150 Bình đo tỷ trọng 10ml  Cái
151   25ml  Cái
152   50ml Cái
153   100ml Cái
154 Bình kipp 500ml Cái
155 Bình trụ thủy tinh 50x200mm Cái
156   50x250mm Cái
157   60x200mm Cái
158   60x250mm Cái
159   60x300mm Cái
160   80x300mm Cái
161 Bình rửa khí 500ml Cái
162 Bình woulff 3 cổ nhám  10000ml  Cái
163 Bộ chân giá thí nghiệm  750mm Cái
164 Buret vi lượng khóa TT thẳng (Micro Burette) 2ml  Cái
165   5ml Cái
166 Buret tự động trắng 10ml  Bộ
167 25ml  Bộ
168 50ml  Bộ
169 Buret tự động trắng STCK 25ml  Bộ
170   50ml  Bộ
171 Chai nhỏ giọt trắng 50ml Cái
172   100ml Cái
173   250ml Cái
174 Chai nhỏ giọt nâu 50ml Cái
175   100ml Cái
176   250ml Cái
177 Chai trắng có vòi + nắp đậy  3000ml  Cái
178   5000ml  Cái
179   10000ml  Cái
180   20000ml  Cái
181 Chai trắng MR 10000ml  Cái
182 Chai trắng nắp vặn  50ml  Cái
183   100ml  Cái
184   250ml Cái
185   500ml Cái
186   1000ml  Cái
187   2000ml  Cái
188   5000ml Cái
189   10000ml  Cái
190   20000ml  Cái
191 Chai trắng vuông nắp vặn  500ml Cái
192   1000ml Cái
193   2000ml Cái
194   5000ml Cái
195 Chai nâu nắp vặn  50ml  Cái
196   100ml  Cái
197   250ml  Cái
198   500ml  Cái
199   1000ml  Cái
200   2000ml  Cái
201   5000ml  Cái
202   10000ml  Cái
203   20000ml  Cái
204 Chai nâu vuông nắp vặn  500ml Cái
205   1000ml Cái
206   2000ml Cái
207   5000ml Cái
208 Chai Roux 1000ml Cái
209 Chậu thủy tinh 900ml Cái
210   2000ml  Cái
211   3500ml  Cái
212 Chậu thủy tinh hình trụ 100x200mm Cái
213   125x250mm Cái
214   150x200mm Cái
215   150x250mm Cái
216   160x320mm Cái
217   240x480mm Cái
218 Co nối cone 2 nhám  14/23 Cái
219 Cốc đốt cao thành  50ml  Cái
220   100ml Cái
221   150ml Cái
222   250ml  Cái
223   400ml  Cái
224   600ml  Cái
225   1000ml  Cái
226   2000ml  Cái
227   3000ml  Cái
228 Cốc đốt thấp thành  5ml  Cái
229   10ml  Cái
230   25ml  Cái
231   50ml  Cái
232   100ml  Cái
233   150ml  Cái
234   250ml  Cái
235   400ml Cái
236   600ml  Cái
237   800ml  Cái
238   1000ml  Cái
239   2000ml  Cái
240   3000ml  Cái
241   5000ml  Cái
242   10000ml  Cái
243   20000ml  Cái
244 Cốc đốt thấp thành có quai  250ml  Cái
245   400ml  Cái
246   600ml  Cái
247   1000ml  Cái
248 Cốc đốt Philips thấp thành 150ml Cái
249   250ml Cái
250   500ml Cái
251   1000ml Cái
252 Cốc hình trụ có quai  250ml Cái
253   500ml Cái
254   1000ml Cái
255   2000ml Cái
256 Cối chày thủy tinh, nhám  80mm  Cái
257   100mm  Cái
258   120mm  Cái
259   150mm  Cái
260   200mm  Cái
261 Đĩa sứ bình hút ẩm  290mm  Cái
262 Đèn cồn 100ml Cái
263 200ml  Cái
264 Giá đựng ống nghiệm  22 chỗ  Cái
265 Hộp tiêu bản 85x85mm Cái
266   100x100mm Cái
267   150x150mm Cái
268   200x200mm Cái
269 Hộp tiêu bản nắp mài 85x85mm Cái
270   100x100mm Cái
271   120x120mm Cái
272   120x500mm Cái
273   150x150mm Cái
274   150x500mm Cái
275 Kẹp đỡ Burette  180mm  Cái
276 Kiềng 3 chân 140mm Cái
277   150mm  Cái
278 Khóa đôi 80mm  Cái
279 Khóa nhám  24/29 Cái
280   29/32 Cái
281 Khóa 2 thông van thủy tinh Cái
282 Khóa 3 thông van thủy tinh Cái
283 Kẹp bình cầu   Cái
284 Kẹp ống Hoffman 30mm  Cái
285 Nắp vặn  GL 45  Cái
286 Nắp bình hút ẩm có lỗ 200mm  Cái
287   250mm  Cái
288   300mm  Cái
289 Nắp bình hút ẩm kín  200mm  Cái
290   250mm  Cái
291   300mm  Cái
292 Nút nhựa bình hút ẩm  không lỗ Cái
293 Nút nhựa bình hút ẩm  có lỗ Cái
294 Nút nhựa  7.5/16  Cái
295   14.5/23  Cái
296   24/29  Cái
297   29.5/32  Cái
298   34/35  Cái
299   45/40  Cái
300 Ống đong  5ml Cái
301   10ml  Cái
302   25ml  Cái
303   50ml  Cái
304   100ml Cái
305   250ml  Cái
306   500ml Cái
307   1000ml Cái
308   2000ml Cái
309 Ống đong có nút  25ml Cái
310   50ml  Cái
311   100ml  Cái
312   250ml  Cái
313   500ml  Cái
314   1000ml  Cái
315 Ống ly tâm nhọn 17x98mm  Cái
316   24x100mm  Cái
317   36x102mm  Cái
318 Ống nghiệm đáy tròn  10x75mm  Cái
319   12x75mm Cái
320   20x180mm  Cái
321   24x150mm  Cái
322   24x200mm  Cái
323   30x200mm  Cái
324 Ống nối nhám ngoài dạng cone   10/19 Cái
325   12/21 Cái
326   14/23 Cái
327   19/26  Cái
328   24/29 Cái
329   29/32  Cái
330   34/35  Cái
331   40/38  Cái
332   45/40 Cái
333   50/42 Cái
334   60/46 Cái
335 Ống nối nhám trong dạng socket  10/19 Cái
336   12/21 Cái
337   14/23 Cái
338   19/26  Cái
339   24/29  Cái
340   29/32  Cái
341   34/35  Cái
342   40/38  Cái
343   45/40 Cái
344   50/42 Cái
345   60/46 Cái
346 Ống nối có ren ngoài  phi 12mm Cái
347   phi 22mm Cái
348   phi 30mm Cái
349 Ống sinh hàn thẳng 2 nhám  29/32 300mm Cái
350   29/32 400mm Cái
351 Ống sinh hàn bóng 1 nhám 29/32 400mm Cái
352 Ống sinh hàn bóng 2 nhám 29/32 400mm Cái
353 Ống sinh hàn xoắn 2 nhám 29/32 400mm Cái
354 Phễu Imhoff  kín 1000ml  Cái
355   có van 1000ml  Cái
356 Phễu thủy tinh  ø35mm  Cái
357   ø45mm  Cái
358   ø55mm  Cái
359   ø75mm  Cái
360   ø85mm Cái
361   ø100mm  Cái
362   ø125mm  Cái
363   ø150mm  Cái
364   ø200mm  Cái
365   ø250mm Cái
366   ø300mm  Cái
367 Phễu lọc nhanh  ø55mm  Cái
368   ø75mm  Cái
369   ø100mm  Cái
370 Phễu có gân 250mm  Cái
371 Pipet bầu (cũ) 1ml Cái
372   2ml Cái
373 Vòng đệm cho nắp vặn  GL 45  Cái
374 Ống thủy tinh đặc ruột 4mm Ống
375   Ø4mm+0.8mm Ống
376   Ø6mm+1mm Ống
377   Ø7mm+1mm Ống
378   Ø8mm+1mm Ống
379   Ø10mm+1mm Ống
380   Ø12mm+1mm Ống
381   Ø14mm+1mm Ống
382   Ø16mm+1.2mm Ống
383   Ø16mm+2.5mm Ống
384   Ø18mm+1.2mm Ống
385   Ø18mm+1.8mm Ống
386   Ø20mm+1.8mm Ống
387   Ø22mm+1.8mm Ống
388   Ø24mm+1.8mm Ống
389   Ø26mm+2mm Ống
390   Ø28mm+1.4mm Ống
391   Ø30mm+1.4mm Ống
392   Ø30mm+2mm Ống
393   Ø32mm+1.4mm Ống
394   Ø34mm+2mm Ống
395   Ø42mm+2.3mm Ống
396   Ø48mm+2.3mm Ống
397   Ø50mm+2.5mm Ống
398   Ø60mm+2.2mm Ống
399   Ø60mm+4.2mm Ống
400   Ø65mm+2.2mm Ống
401   Ø70mm+2.2mm Ống
402   Ø75mm+4.2mm Ống
403   Ø90mm+3.5mm Ống
404   Ø140mm+5.0mm Ống
405   Ø150mm+5.0mm Ống

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Top